Loading...

Заместник-министър Лъчезар Борисов: По ОПИК ще бъде обявена процедура специално за стартиращи предприятия с бюджет от 67 млн. лв.

Заместник-министър Лъчезар Борисов: По ОПИК ще бъде обявена процедура специално за стартиращи предприятия с бюджет от 67 млн. лв.

В близките месеци ще бъде обявена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с фокус за първи път специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по процедурата е 67 млн. лв., а предприятията ще могат да кандидатстват за грантово финансиране между 50 и 200 хиляди лв. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на Конференция „Предизвикателствата пред стартиращия бизнес”, организирана от Министерство на икономиката и в.Банкер.

Заместник-министърът на икономиката съобщи, че в допълнение на грантовото финансиране стартиращите предприятия могат да получат подкрепа и чрез инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от Фонд мениджър на финансови инструменти в България. По думите му наскоро е приключило подаването на предложения от потенциални фонд-мениджъри по дяловия инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, който е с общо бюджет от 51.3 млн. евро, като се очаква реалното изпълнение на инструмента да започне през 2018 година. Борисов допълни, че Българска банка за развитие и Стратегията на банката приета наскоро, е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на предприемачеството в страната.

Икономическият заместник-министър посочи, че подкрепата на предприемачеството и стартиращите предприятия е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката и допълни, че дигитализацията на икономиката е голямо предизвикателство, в което освен цифрова трябва да има и човешка трансформация.

Споделете