Loading...

Заместник-министър Лъчезар Борисов: Предприемачество, достъп до финансиране и интернационализация са трите вектора в подкрепа на малките и средните предприятия

Заместник-министър Лъчезар Борисов: Предприемачество, достъп до финансиране и интернационализация са трите вектора в подкрепа на малките и средните предприятия

„Мисли първо за малкия“ е основен принцип, който Министерство на икономиката залага в политиката си за насърчаване на малкия и средния бизнес. В подкрепа на този принцип, ние стъпваме на три основни принципа: предприемачество, достъп до финансиране и интернационализация. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В дискусията участваха и вицепремиерът Валери Симеонов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева, председателят на Българската национална асоциация на МСП Елеонора Негулова, както и представители на бизнеса.

По отношение на предприемачеството зам.-министър Борисов изтъкна, че Министерството на икономиката тази година ще започне реализацията на две мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), които ще са облекчени за малките, средните и микро предприятия. Това са двете нови процедури: насърчаване на предприемачеството и ваучерната схема до 30 000 лева за закупуване на машини, издаване на сертификати и вписване на патенти. „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020“ е с общ бюджет от 67 млн. лв. Подкрепата за растеж на малките и средните предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП е с общ бюджет от 13,691 млн. лв.

По отношение на втория лост – достъп до финансиране, Лъчезар Борисов подчерта, че със средства от 293 млн. лв. по ОПИК, управлявани от Фонд на фондовете, ще се финансират предприятия в следните области: Фонд за ускоряване и начално финансиране в размер на 107 570 650лв., Фонд за Технологичен трансфер в размер на 58 674 900 лв. в областите на ИСИС, Фонд Мецанин/Растеж (за МСП в техните зрели фази на развитие) в размер на 78 233 200 лв. и Фонд за рисков капитал (подкрепа за МСП с рисков профил) в размер на 48 895 750 лв. Икономическият заместник-министър напомни, че акцент в подкрепа на малкия и средния бизнес, ще бъде и Българска банка за развитие (ББР), като мярка, която е в изпълнение на приетата от Министерски съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегия 2017 – 2020 на „Българската банка за развитие“ АД. Той подчерта, че ще бъде преформатирана работата на ББР от директно към индиректно финансиране и онлендинг програми, което означава, че тя ще бъде инструмент, чрез който ще бъде мобилизиран останалия банков сектор по посока насърчаване на малкия и средния бизнес и предприемачеството. Той даде за пример програмата „Напред“, която е давала кредит до 3 млн. лв. и е поемала гаранции до 30 %. По думите му тази програма ще бъде надградена по плана Юнкер с 300 млн. лв., с което ще стане възможно финансирането на МСП от 3 до 24 млн. лв. и с поемане на гаранции до 100%.

Интернационализацията, която беше представена като трети вектор в подкрепа на МСП, включва промотирането на различни събития от страна на български фирми чрез ИАНМСП като бенефициент по ОПИК.

По време на конференцията бе засегнат и въпроса за МСП-теста, като задължителен елемент от „оценката на въздействие“, както и промените в Закона за административната тежест, които ще доведат до по-благоприятна бизнес среда. В тази връзка зам.-министър Борисов изрази надежда, че догодина ще стане възможно изграждането на една интегрирана система между НАП, НСИ и Агенция по вписванията, която ще спести на бизнеса около 9 млн. лв.

Споделете