Loading...

Заместник-министър Лъчезар Борисов ще открие информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“ в Пловдив

Министерството на икономиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с община Пловдив организират информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау.“ Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Събитието ще се състои в голямата заседателна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 28 ноември /сряда/ 2018 г. от 9:30 ч.

За участие са поканени представители на всички малки и средни компании от Пловдив и региона. Целта на форума е те да се запознаят с възможностите, които дава програмата “Подкрепа за малкия бизнес” на ЕБВР.

Представители на Министерството на икономиката ще запознаят участниците във форума с акцентите в Иновационната стратегия на Република България и Националната стратегия за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) на Министерството на икономиката. Присъстващите ще научат за новите моменти в двете стратегии за следващия рамков период 2021–2027 г. и за възможностите за подпомагане на бизнеса чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще представи мерките за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и възможностите за подкрепа на малкия бизнес чрез новата Европейска асоциация на организациите за насърчаване на търговията. Българската агенция за експортно застраховане ще обясни как износителите и търговците на местния пазар могат да застраховат вземанията си при работа на отложено плащане.

Споделете