Loading...

Заместник-министър Лъчезар Борисов участва в конференция на тема „Стратегия за Единния пазар – Европейски сектор на търговията на дребно, пригоден за 21-ви век“

Заместник-министър Лъчезар Борисов участва в конференция на тема „Стратегия за Единния пазар – Европейски сектор на търговията на дребно, пригоден за 21-ви век“

Търговията на дребно e важен елемент от икономическата система и има съществена роля в макроикономически план, а също и за стимулиране на растежа и създаване на заетост. Това е ключов сектор, който може да допринесе за устойчивост в икономиката и потреблението. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който участва в конференция на тема „Стратегия за Единния пазар – Европейски сектор на търговията на дребно, пригоден за 21-ви век“, която се проведе в Брюксел.

Заместник-министър Борисов посочи, че се наблюдава тенденция на ускоряващ се икономически растеж, като 2018 г. се очаква да бъде една от най-добрите години след финансово-икономическата криза. „Очакваният икономически растеж в ЕС е за около 2,3% – 2,5%, в този контекст трябва да положим значими усилия за задълбочаване и поддържане на този позитивен тренд. Това не би могло да стане без да отделим и специално място за сектора на търговията на дребно, тъй като той създава 4,5% от брутната добавена стойност и 8,6% от заетостта в ЕС“, заяви зам.-министър Борисов. Той допълни, че търговията на дребно комбинирана със сектора на търговията на едро допринасят общо за 10% от добавената стойност в ЕС и 13% от трудовата заетост.

Икономическият зам.-министър изтъкна, че растежът на електронната търговия е фактор, който влияе на сектора на търговията на дребно. „Стойността на онлайн продажбите в ЕС практически се е удвоила между 2012 г. и 2017 г. от 121 млрд. евро до 224 млрд. евро. Мобилните продажби бързо стават съществена част от пазара на електронната търговия, а те от своя страна съставляват 29% от онлайн продажбите на стоки през 2017 г., докато през 2012 г. техният дял е бил само 8.5%“, заяви Борисов. Чрез електронната търговия се премахват географските граници, което е фактор за противопоставяне на зараждащия се протекционизъм в някои държави.

По думите му развитието на електронната търговия и цифровизацията на икономиката променят сектора на търговията на дребно и изискват реформи и осъвременена регулаторна рамка, защото традиционните търговци на дребно не могат достатъчно бързо да се приспособят към променящите се навици на потребителите. В този смисъл е важно да бъдат подпомогнати малките търговци на дребно и да бъдат улеснени при възприемането на цифровите технологии.

„Преодоляването на съществуващите бариери при предоставянето на услуги ще засили конкуренцията на пазара и ще доведе до ползи както за бизнеса, така и за потребителите“, посочи Борисов. Той допълни, че добър пример в тази посока е приетият наскоро Регламент за геоблокирането, който ще допринесе за правилното функциониране на Единния пазар на ЕС чрез премахването на различното третиране на потребителите и предотвратяването на търговски практики, които са дискриминационни и необосновани и в този смисъл несъвместими с принципите на ЕС.

Зам.-министър Борисов поясни, че в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС беше постигнат значителен прогрес по редица досиета, които имат пряко отношение към усъвършенстване функционирането на Единния пазар на стоки и услуги. „Бих искал да посоча специално постигнатия Общ подход в рамките на Съвета на ЕС по конкурентоспособност по Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка, както и постигнатото споразумение с Европейския парламент по Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми“, каза още заместник-министърът на икономиката.

Свързана медия

Споделете