Loading...

Заместник-министър Любен Петров: Първата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще бъде отворена в средата на април

Заместник-министър Любен Петров: Първата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще бъде отворена в средата на април

Заместник-министър Петров бе гост на среща на Съюза на печатарската индустрия в България

Първата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” /ОПИК/ ще бъде отворена в средата на април – съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров пред представители на Съюза на печатарската индустрия в България. Предстоящата процедура е с наименованието „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Допустими кандидати по нея ще бъдат микро, малки и средни предприятия, а допустими ще са разходите за инвестиционни дейности, поясни заместник-министър Петров. Бюджетът по процедурата е 150 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране и в рамките на 35% до 70% в зависимост от категорията предприятие, мястото на изпълнение на проекта и режима на държавна помощ, допълни още заместник-министърът.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” фирмите от печатарската индустрия могат да бъдат допустими за кандидатстване по още три приоритетни оси /ПО/ на програмата: ПО 1, инвестиционен приоритет /ИП/ 1.1: „Технологично развитие и иновации; ПО 2, ИП 2.1 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”; ПО 3, ИП 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност“. Процедурите ще бъдат отворени за кандидатстване съгласно Индикативната годишна програма на ОПИК, каза в заключение заместник-министър Любен Петров.

Почти три милиарда лева /1,39 млрд. евро/ са предназначени за бизнеса по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Българските фирми ще могат да получат средства за иновации, технологично развитие, повишаване на конкурентоспособността. Като резултат от мерките по Оперативната програма се очаква повече от 9 000 предприятия да бъдат подпомогнати, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да нарасне производителността на МСП, да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Споделете