Loading...

Заместник-министър Любен Петров: Подкрепата на България за ТТИП не е безусловна

Заместник-министър Любен Петров: Подкрепата на България за ТТИП не е безусловна

“Подкрепата на България за споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ /ТТИП/ не е безусловна.” Това заяви зам.-министърът на икономиката Любен Петров по време на публична дискусия „Какво всъщност представлява Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТТИП)?”, организирана от Британското посолство в София, съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на икономиката. Необходимо е то да бъде балансирано и да осигури облекчени и максимално благоприятни условия на достъп до пазара на САЩ за българските селскостопански и промишлени продукти, като същевременно гарантира плавно адаптиране за чувствителните сектори и адекватна и ефективна защита на географските означения. Важно е то да подобри условията за търговия с услуги, да осигури достъп до пазара на обществени поръчки, да гарантира правото на регулиране и поддържането на високи стандарти, допълни той.

По думите на зам.-министър Петров бъдещото споразумение между ЕС и САЩ ще способства за нарастване и активизиране на търговията между България и САЩ и привличането на нови инвестиции. Това ще стимулира заетостта, ефективното преструктуриране, иновациите и по-нататъшното разгръщане на икономическия потенциал на България. Към момента, около 5% от заетостта в България се дължи на търговията с и инвестициите от САЩ. „Надяваме се този дял да нарасне след влизане в сила на споразумението“, заяви Петров.

ТТИП ще бъде първото Споразумение за свободна търговия на ЕС с отделена специална глава, посветена на малките и средните предприятия /МСП/. Още на етапа на преговорите се полагат усилия за подпомагане на дейността на МСП чрез конкретни мерки. Някои от тях предвиждат МСП от двете страни на Атлантика да бъдат свързани в обща мрежа, да бъдат създадени специализирани интернет страници и електронни бази данни; да бъде насърчавана електронната търговия; да бъде подпомаган трансферът на технологии и внедряването на иновации. За САЩ изнасят около 700 български малки и средни предприятия или 87% от броя на всички фирми-износителки за САЩ. Стойността на износа им възлиза на 100 млн. щ.д., а приносът им към износа за САЩ е 40%. Интернационализацията и диверсифицирането на износа им са приоритетни за България, изтъкна заместник-министърът на икономиката.

Участие в дискусията взеха Румен Александров, заместник-министър на външните работи, Дейвид Хениг, директор Международна търговия в британското Министерство на бизнеса, иновациите и професионалните умения, Весела Чернева, програмен директор в Европейския съвет за външни отношения. Модератор на дискусията бе д-р Соломон Паси, основател и главен изпълнителен директор на Атлантическия клуб. На събитието присъстваха още представители на бизнеса, администрацията и неправителствения сектор.

Споделете