Loading...

Заместник-министър Любен Петров: Приоритетно е активизирането на търговските отношения между България и Йордания

Заместник-министър Любен Петров: Приоритетно е активизирането на търговските отношения между България и Йордания

„Активизирането на двустранните отношения е сред приоритетите в търговско-икономическата политика на българското правителство в региона на Близкия Изток“, това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на Българо-йордански бизнес форум, организиран от Йордано-европейската бизнес асоциация (JEBA) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). „България може да предложи висококачествени и утвърдени на световните пазари продукти, към които неведнъж йордански компании са проявявали интерес, като металорежещи и дървообработващи машини, мотокари и подемна техника, електротехническа продукция, медицинско оборудване, медикаменти, парфюмерийни и козметични продукти, цигари и хранителни продукти, плодови и зеленчукови консерви, пчелен мед и орехови ядки“, допълни заместник-министърът. Той подчерта още стратегическото географско положение на България като важен транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от ОНД. Развитието на модерна и адекватна транспортна и логистична инфраструктура, които съчетани с достъпа до морски транспорт на пристанищата на Черно море и транспорта по р. Дунав превръщат България в основен транспортен и транзитен център. В заключение заместник-министър Петров представи конкретните мерки и стимули, които българското правителство прилага за подкрепа и насърчаване на инвестициите: ускорени административни услуги, финансова подкрепа за изграждане на инфраструктура, финансова подкрепа за професионално обучение и частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски, придобиване на имоти държавна или общинска собственост при облекчени условия, както и пакет от насърчителни мерки за приоритетни инвестиционни проекти от страна на правителството. В работата на форума участие взеха повече от 100 представители на бизнеса от България и Йордания.

Предварителните данни за стокообмена между България и Йордания през първите месеци на 2015 г. показват запазване на положителната тенденция към нарастване на двустранната търговия. През 2014 г. търговията между България и Йордания достига равнище от над 131 млн. щ.д., което е увеличение от 37.6 % спрямо 2013 г. В тома число български износ за Йордания 19.8 млн. щ.д. и внос от Йордания над 111 млн. щ.д. (ръст от 86.4 %).

Споделете