Loading...

Заместник-министър Любен Петров: Работим индустриалните зони в България да бъдат предпочитани за инвестиции в Югоизточна Европа

Заместник-министър Любен Петров: Работим индустриалните зони в България да бъдат предпочитани за инвестиции в Югоизточна Европа

Индустриалните зони в България трябва да станат предпочитано място за инвестиции в Югоизточна Европа, това заяви заместник-министър Любен Петров по време на работна среща с ръководството на Национална компания „Индустриални зони” /НКИЗ/ и изпълнителните директори на зони. Заместник-министър Петров поясни, че в момента Министерство на икономиката подготвя анализ на условията за инвестиране в подобни зони в съседни държави, както и на такива в други страни-членки на Европейския съюз. Целта е да се констатират добрите практики и да се подготвят законодателни и административни предложения за облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към бизнес в индустриалните зони у нас. От своя страна ръководството на НКИЗ и директорите на индустриални зони представиха проектите, свързани с търсене на инвеститори в зоните, както и предстоящите задачи, насочени към подобряване на условията за инвеститорите в зоните.

“Национална компания индустриални зони” ЕАД /НКИЗ/ е държавна компания, специализирана в развитие на индустриални паркове, управление на индустриални зони и технологични центрове, предоставяне на допълнителни услуги. Компанията е собственик на четири дружества: „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Свободна зона – Видин” ЕАД, „Свободна зона – Свиленград” ЕАД и „Варна Запад индустриална зона” ЕАД. НКИЗ ЕАД е акционер с 51% дялово участие в съвместно дружество, заедно с община Бургас – „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД. Чрез свои дъщерни дружества „НКИЗ” ЕАД управлява три индустриални и логистични зони – Видин, Русе и Свиленград, които са със статут на „свободни зони” съгласно митническото законодателство на Република България. Основната им дейност е свързана с отдаване под наем на производствени и складови площи, изграждане и поддържане на инфраструктурата, обработка на товари, предоставяне на услуги, свързани с митническо представителство, документална обработка и консултации.

Споделете