Loading...

Заместник-министър Любен Петров в Бургас: Спестяваме време и разходи на бизнеса при кандидатстване по ОПИК

Заместник-министър Любен Петров в Бургас: Спестяваме време и разходи на бизнеса при кандидатстване по ОПИК

Заместник-министър Петров посети бенефициент по програмата и откри Инвестиционен форум

Електронно кандидатстване и три крайни срока за подаване на проектните предложения са някои от новите моменти, които ще спестят време и разходи на бизнеса при кандидатстване по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ – това заяви заместник-министър Любен Петров при представяне на програмата в гр. Бургас. Пред повече от 200 представители на бизнеса от региона заместник-министърът съобщи, че това е първата отворена процедура за кандидатстване, насочена директно към бизнеса. Заместник-министър Петров акцентира върху залагането в проектите на реални и изпълними индикатори, тъй като за първи път при неизпълнението им ще бъде налагана финансова корекция на бенефициента.

Допълнителна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган www.opcompetitiveness.bg

Заместник-министърът посети полиграфска къща „Дарс – 91- Димитър Събков“ в гр. Бургас, където има успешно реализиран проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ на обща стойност 1 667 398,39 лв. и изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 758 901,40 лв.

В Бургас заместник-министърът на икономиката приветства участниците в Третия международен инвестиционен форум „Новата икономика на България – среща на Запада с Изтока“. Пред присъстващите той заяви, че с местоположението и инвестиционните си възможности България може да бъде входна точка на трети страни към европейските пазари и представи насърчителните мерки, които държавата предлага на инвеститорите.

Свързана медия

Споделете