Loading...

Заместник-министър Любен Петров връчи награда за най-добър търговски представител на България

Заместник-министър Любен Петров връчи награда за най-добър търговски представител на България

Заместник-министър Любен Петров връчи награда за най-добър търговски представител на страната ни в чужбина, която всяка година се присъжда от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. С Първа награда бе отличена Службата по търговско-икономическите въпроси /СТИВ/ на България в Индия. Бронзовата статуетка „ХЕРМЕС” и грамота получи търговския ни представител там Стефан Йонков. Отличието е за увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и броя на чуждестранните туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП.

В приветствието си към присъстващите заместник-министър Петров подчерта, че министерството Разчита на мнението и оценката на бизнеса за подобряване на подбора и оптимизиране дейността на търговските представители в чужбина. Очаквам от нашите търговски аташета да продължат да работят активно, в партньорство с бизнеса, да провеждат проактивна експортна политика и популяризиране на България като стабилна, модерна и перспективна за партньорство страна, каза още заместник-министърът на икономиката. Той допълни, че предстои създаването на web-базирана информационна система, която да позволява постоянна връзка в реално време със СТИВ и да събира на едно място наличната информация за тяхната дейност.

Второ място в класацията зае Службата по търговско-икономическите въпроси на страната в Румъния, като отличието Почетен диплом бе връчено на Бронислав Денев. На трето място Палатата класира Службата по търговско-икономическите въпроси на България в САЩ и с Почетен диплом беше удостоен представителят ни там Иво Константинов. Награди получиха и останалите номинирани служби – СТИВ в Арабска Република Египет, СТИВ в Италия, СТИВ в Република Казахстан.

Днес продължи работната среща на Министерство на икономиката с търговските представители на България зад граница. Презентации за дейността си пред аташетата направиха Българска агенция за инвестиции БАИ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ИАНМСП, Национална компания Индустриални зони НКИЗ, Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ и „Тракия“ Икономическа зона. След това работата продължи с установяване на директни контакти между търговските аташета и представители на българския бизнес. Възможностите за търговски партньорства с цел стимулиране на експорта бяха представени и от фирмите-членки на Exporter.lg, който участва в срещата като партньор на Министерство на икономиката.

БТПП съвместно с Министерството на икономиката утвърди подхода за номиниране и награждаване на СТИВ. Критериите, по които са номинирани СТИВ-службите са еднакви за всички и са следните:

1. Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.:

• Дял на българския износ за съответната държава в общия износ на страните със СТИВ през 2014 г.

• Увеличение на износа през 2014 г. спрямо 2013 г.

• Увеличение на инвестициите през 2014 г. спрямо 2013 г.

• Увеличение на туристите през 2014 г. спрямо 2013 г.

2. Активна работа с БТПП и българския бизнес (предоставяне и разпространяване на бизнес информация, съдействие при бизнес посещения в съответната държава, организиране на бизнес форуми и срещи, съдействие при набиране на участници в изложения в България)

3. Тежест в класацията оказва и цялостната оценка за дейността на СТИВ от Министерство на икономиката.

Споделете