Loading...

Заместник-министър Любен Петров връчи наградата на Германската икономика в България за 2015 г. в категория „голямо предприятие“

Заместник-министър Любен Петров връчи наградата на Германската икономика в България за 2015 г. в категория „голямо предприятие“

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров връчи наградата на Германската икономика в България на фирма Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД (BHTC). Компанията е победител в категорията „голямо предприятие“. Това стана по време на традиционна церемония, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара. В своето приветствие заместник-министър Петров подчерта, че Германия е един от приоритетните чуждестранни инвеститори в България и заема първо място в българския износ и второ място във вноса. Германските компании могат да развиват успешно дейност и да си сътрудничат с български партньори в области като машиностроене, автомобилна промишленост, електроника и електротехника, каза заместник-министърът на икономиката. Той изтъкна, че екипът на министерството ще работи в посока утвърждаване и развитие на двустранните икономически отношения, привличане на нови германски инвеститори и насърчаване на активното сътрудничество на германския бизнес с българските партньори. Заместник-министър Любен Петров подчерта, че усилията на българското правителство ще продължават да бъдат насочени към пълно реформиране на съдебната система и борба с корупционните практики. За нас е от първостепенно значение всеки инвеститор да се чувства сигурен и защитен. “В лицето на Министерство на икономикатата може да разчитате на сериозен и надежден партньор”, заяви в заключение заместник-министърът.

Наградата на Германската икономика в България има за цел да допринесе за по-нататъшното развитие на германо-българските икономически отношения и да мотивира компаниите за делови контакти с немски партньори. Наградата се връчва в три категории: Малко и средно предприятие, Голямо предприятие и отворена категория (за проекти, организации, иновация, социален ангажимент и т.н.).

Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За периода януари – септември 2015 г. стокообменът с Германия е в размер на 4,688 млн.евро /12.7% от общия стокообмен и ръст от 10.9%/. Износът за Германия е в размер на 2,188 млн.евро /12.6% от общия износ и ръст от 9.8%/. Вносът от Германия е в размер на 2,500 млн.евро /12.8% от общия внос и ръст от 11.8%/. За периода януари – октомври 2015 г. износът за Германия е в размер на 2,453 млн.евро /12.6% от общия износ и ръст от 9.5%, салдо отрицателно -345 млн.евро/. Вносът от Германия е в размер на 2,798 млн.евро /12.8% от общия внос и ръст от 9.8%, салдо отрицателно -345 млн.евро/. При структурен анализ за последните години се забелязва, че най-голям е износът на текстилни изделия и облекла, машини, електроника, неблагородни метали и изделия от тях и др. При вноса преобладават машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни и превозни средства и съоръжения, химически и фармацевтични продукти и др.

Споделете