Loading...

Заместник – министър Николай Павлов се срещна с бизнес делегация от Мароко

Заместник – министър Николай Павлов се срещна с бизнес делегация от Мароко

Развитието на двустранните икономически отношения в държавния и частния сектор и възможностите за увеличаване на стокообмена и търговските връзки между двете страни, бяха обсъдени на среща на зам.-министър Николай Павлов с бизнес делегация от Кралство Мароко.

„Мароко е перспективен външнотърговски партньор за България, с който следва да работим съвместно за постигане на ръст във взаимната търговия“, заяви зам.-министър Павлов. Той изрази увереност, че добрите ни отношения са предпоставка за по-нататъшно развитие на двустранното икономическо сътрудничество и активизиране на бизнес отношенията между България и Мароко.

Зам.-министър Павлов сподели, че през последната година търговско-икономическите отношения между България и Мароко бележат ръст в развитието си, но все още има какво да се желае. Стокообменът между двете страни през 2023 г. възлиза на 289.5 млн.щ.д. и е нараснал с 65% спрямо 2022 г., което се дължи най-вече на увеличението с 97.7% на българския износ за Мароко.

Той заяви желанието на българската страна за идентифициране и участие в съвместни проекти, в рамките на програми на ЕС, изпълнявани в Мароко. „Създаването на смесени предприятия е една от формите с потенциал за засилване на инвестиционната активност между двете страни. Български фирми могат да се успешен партньор на мароканските в изграждането на големи инфраструктурни обекти, допълни той.

Според зам.-министър Павлов, съвместни инициативи като проведения съвместно с БТПП бизнес форум, семинари, участие в панаири и изложби в двете страни допринасят за увеличаване и диверсификация на търговския обмен с Мароко.

Министерството е готово да съдейства за развитието на дейността на Българо-мароканския бизнес съвет, чиято цел е стимулиране на отношенията между частните сектори в двете страни и интензифициране на двустранното търговско-икономическо сътрудничество.

В делегацията са включени 12 марокански компании, които участваха в организирания от Камарата за търговия, индустрия и услуги на региона Рабат-Сале-Кенитра (КТИУ) и Българската търговско-промишлена палата двустранен Бизнес-форум в София.

Споделете