Loading...

Зам.-министър Павлов: Постигането на неутралност спрямо климата до 2050 г. изисква намаляване на емисиите от производството и потреблението на електроенергия

Зам.-министър Павлов: Постигането на неутралност спрямо климата до 2050 г. изисква намаляване на емисиите от производството и потреблението на електроенергия

В отделните държави-членки интензивността на парникови газове при производството на електроенергия се различава значително. България, заедно с Полша, Естония и Кипър, е сред страните с най-висока въглеродна интензивност. Постигането на неутралност спрямо климата до 2050 г. изисква драстично намаляване на емисиите от производството и потреблението на електроенергия. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов на откриването на първия международен форум „Be Renewable 2023“ на тема „Енергийна еволюция: европейски практики, местно приложение“.

По думите на заместник-министъра увеличаването на енергията, добивана от възобновяеми енергийни източници, може да намали емисиите на парникови газове и да допринесе за диверсификацията на енергийните доставки.

Зам.-министър Павлов: Постигането на неутралност спрямо климата до 2050 г. изисква намаляване на емисиите от производството и потреблението на електроенергия„Законодателството на ЕС за насърчаване на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните години“, коментира Николай Павлов. По думите му през 2018 г. лидерите на ЕС са определили целеви дял от 32% за ВЕИ до 2030 г., а от тази година, в съответствие с амбицията на ЕС за постигане климатична неутралност до 2050 г., е предвидено увеличение на дела от 42.5%.

Икономическият заместник-министър пожела успех на форума в намирането на устойчиви енергийни решения и начини за тяхното успешно интегриране в бизнес моделите на бъдещето.

В рамките на двудневното събитие „Be Renewable 2023“ ще бъдат представени последните иновации в областта на възобновяемата енергия, а участниците във форума ще имат възможност за обмяна на идеи, опит, успешни практики и политики, с международни експерти от индустрията.

Споделете