Loading...

Заместник-министър Шотев посети един от големите индустриални инвеститори в страната

Заместник-министър Шотев посети един от големите индустриални инвеститори в страната

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев посети един от големите индустриални инвеститори в страната – “Асарел-Медет” АД.

Изпълнителният директор на компанията г-н Николай Пелтеков представи новото оборудване в обогатителна фабрика “Асарел”. Заместник-министър Шотев се запозна с първата за България инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, което е пример за кръговата икономика.

Заместник-министър Шотев подчерта, че се работи за предсказуема бизнес среда и за стабилност на бизнеса у нас. По неговите думи компания като “Асарел-Медет” АД, която е водещ фактор за социално-икономическото развитие на област Пазарджик, може да послужи като пример и стимул за други международни компании да инвестират у нас.

В минно-обогатителния комплекс ефективно се преработват руди със средно съдържание на мед от 0.26%, което е няколко пъти под средното за света. Това е постигнато в резултат на направените инвестиции за над 1.4 млрд. лева, вложени в модерна техника, иновации, проекти за опазване на околна среда, здраве и безопасност при работа, енергийна ефективност и развитие на човешкия капитал.

Заместник-министър Шотев поздрави “Асарел-Медет” АД за приноса й за развитието на целия регион. Компанията е създала съвкупно търсене на стоки и услуги за над 5 млрд. лева и е разкрила над 2000 работни места.

Асарел-МЕДЕТ е единствената българска компания, която участва в европейския научно-изследователски проект AGEMERA, чрез който се проучват възможностите за разкриване на потенциала на Европа по отношение на критичните суровини за зеления преход.

Споделете