Loading...

Заместник-министър Топалова подписа Манифест за развитието на европейска верига за създаване на стойност „Водородни технологии и системи“

Заместник-министър Топалова подписа Манифест за развитието на европейска верига за създаване на стойност „Водородни технологии и системи“

Заместник-министърът на икономиката Яна Топалова подписа Манифест за развитието на европейска верига за създаване на стойност „Водородни технологии и системи“ за създаване на Важен проект от общ европейски интерес (ВПОИ) за водорода в изпълнение на Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа. Документът бе приет днес по време на видеоконференция на високо ниво “Важни проекти от общ европейски интерес” – Бъдещето на европейското сътрудничество в ключови технологии – Стартиране на ВПОИ за водород”, с участието на германския министър по икономическите въпроси и енергетиката Петер Алтмайер, заместник-председателя на Европейската комисия Маргрете Вестегер, Европейският комисар за вътрешния пазар и услуги Тиери Бретон, президентът на Европейската Инвестиционна Банка Вернер Хойер. Конференцията беше организирана от Германско федерално министерство по икономически въпроси и енергетика и открита.

„България приветства и заявява желание за присъединяване към съвместната инициатива на група държави членки за създаване на Важен проект от общ европейски интерес за водорода. Считам, че това ще бъде подходящ механизъм за интеграция и координация на съвместните усилия с другите държави членки за насърчаване разгръщането на водородните технологии, както и за развитие на водородната икономика в България. Приложенията на водорода и технологиите могат да допринесат както за създаването на устойчиви работни места в индустрията, така и за постигането на европейските енергийни и климатични цели в съответствие с Парижкото споразумение“, заяви заместник-министър Топалова.

Целта на ВПОИ за водорода е да гарантира технологичното лидерство на Европа, да позволи на европейските компании да поемат водещата роля на нововъзникващите пазари за водород и да изгради европейска рамка за създаване на верига на стойност за водорода. В същото време целта е значителен принос за намаляването на емисиите на парникови газове и улесняване на интеграцията на възобновяеми източници в участващите държави-членки в съответствие с техните национални енергийни и климатични планове.

На 8 юли 2020 г. Европейската комисия обяви Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа като част от новата индустриална стратегия за Европа. Водородът е от съществено значение за подкрепата на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение.

За да подкрепи тези инвестиции и изграждането на цялостна европейска водородна екосистема, Европейската комисия инициира създаване на Европейския алианс за чист водород https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance.

Една от ключовите цели е предоставянето на “План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород”, който ще се ползва от специален статут на така наречените важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI).

Мобилизирането на частни инвестиции и публични финанси е изключително важно в случаите, при които e налице неефективност на пазара. Инструмент с доказано добри резултати в тази област са важните проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ). Държавите членки могат да използват ВПОИ, за да обединяват финансови ресурси, да действат бързо и да свързват подходящите участници по ключови вериги на стойността. Те са катализатор за инвестиции и дават възможност на държавите членки да финансират широкомащабни трансгранични иновационни проекти в случай на пазарна неефективност.

Споделете