Loading...

Заместник-министър Янко Топалов откри международна юбилейна конференция „70 години Химикотехнологичен и металургичен университет“

Заместник-министър Янко Топалов откри международна юбилейна конференция „70 години Химикотехнологичен и металургичен университет“

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов откри Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от създаването на Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ).

“В металургичния сектор на страната работят близо 13 000 души, като това е много важен отрасъл с висок дял в икономическите показатели на страната“, подчерта зам.-министър Топалов. По думите му производството на основни метали участва с около 6% в Брутната добавена стойност, създадена от преработващата промишленост. „През 2021 г. износът на основни метали бележи 35% ръст и е на стойност 9.8 млрд. лв.”, допълни Янко Топалов. Той акцентира, че това нямаше да бъде възможно без висококвалифицираните кадри, които подготвя ХТМУ и без научната и иновационна дейност на висшето училище.

„Днес едно от най-сериозните предизвикателства пред българската икономика е недостигът на кадри. Затова е толкова важна връзката между институциите и академичните среди и се радвам, че мога да кажа, че Министерството на икономиката и индустрията винаги е имало отличен контакт с ХТМУ“, каза още зам.-министър Янко Топалов. Той поздрави академичната общност и пожела на преподавателите и студентите продължат да издигат международния авторитет на българската химична и металургична индустрия.

Химикотехнологичният и металургичен университет е създаден на с указ на Президиума на Народното събрание от 10 юни 1953 г. с 2 факултета – „Инженерно-химичен“ и „Металургичен“, с общо 11 специалности.

Споделете