Loading...

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров разговаря с представители на Бизнес Асоциация „Япония и Югоизточна Европа“

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров разговаря с представители на Бизнес Асоциация „Япония и Югоизточна Европа“

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров разговаря с представители на Бизнес Асоциация „Япония и Югоизточна Европа“. Японската делегация представи целите на Асоциацията, насочени към насърчаване и развитие на сътрудничеството между Япония и страните от Югоизточна Европа, в частност България, както стимулиране на малките и средните предприятия. „Дейността на подобни организации е изключително важна за изграждане на партньорства между компании от двете страни”, каза в приветствието си към гостите заместник-министър Любен Петров. По думите му съществуват възможности за по-широко навлизане на редица български продукти на японския пазар. Това са български вина, сирене, кашкавал, пчелен мед и др. Пред представителите на Асоциация „Япония и Югоизточна Европа“ заместник-министърът подчерта политиките и мерките на Министерството на икономиката, насочени към запазване на икономическата и финансовата стабилност на страната и подобряване условията за бизнес чрез намаляване на административната и финансовата тежест, броя на регулациите, както измененията в нормативната уредба с особено внимание към малките и средните предприятия. Заместник-министърът на икономиката изтъкна работата на министерството в посока позициониране на България като предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност.

Япония е важен икономически партньор в региона на Източна Азия. За 2014 г. стокообменът между България и Япония възлиза на 150.9 млн. щ.д., което е с 19.8 % повече спрямо предходната година. Износът на България за този период възлиза на близо 38.2 млн. щ.д. (с 1.2 % повече спрямо 2013 г.), а вносът от Япония на 112.7 млн. щ.д. (27.7 % ръст спрямо предходната 2013 г.). За първата половина на 2015 г. двустранната търговия между Япония и България възлиза на 64.1 млн. щ. д., отбелязвайки 20.5 % спад спрямо същия период на предходната 2014 г. Спадът се дължи на намаляването на вноса за България, който за първите шест месеца на 2015 г. се равнява на 42.6 млн. щ.д., с 32.6 % по-малко, основно в резултат на намалелия внос на парни турбини спрямо реализирания през същия период на 2014 г. Износът на България за първото полугодие на 2015 г. се равнява на 21.5 млн. щ.д., което е с 23.3 % повече спрямо периода януари-юни на 2014 г. Наблюдава се тенденция за увеличаване на износа ни на стоки с добавена стойност като интегрални схеми, електронни трансформатори, машини и апарати за подготовка и преработка на тютюн, инструменти и апарати за автоматично регулиране и контрол, радиоапарати, миялни машини, медицински инструменти, както и при облеклата.

Споделете