Loading...

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров ще се срещне с бизнеса в София за отваряне на първата процедура по ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров ще се срещне с бизнеса за отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Информационният ден ще се проведе в зала „Сердика“ на хотел „Балкан“ /Шератон/ на 21 май 2015 г. от 10.00 до 14.00 часа. Регистрацията ще бъде от 9.30 до 10.00 ч., а събитието е открито за всички заинтересовани лица.

Срещата с бизнеса в София е последната от поредица събития от информационната кампания за отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК. Информационните дни се организират от Министерство на икономиката и са насочени към възможностите за кандидатстване по първата процедура. В рамките на събитията експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред заинтересованите страни във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив.

Допълнителна информация за процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg.

Споделете