Loading...

ЗАПОЧНАХА НОМИНАЦИИТЕ ЗА ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА 2020

За петнадесети юбилеен път Българска агенция за инвестиции /БАИ/ организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2020 г. в България. Чрез „Инвеститор на годината” БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси.

Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии:

  • инвестиция направена през 2020 г. в България;
  • размер на направената инвестиция;
  • корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера;
  • създаден продукт/услуга, с голяма популярност или със значителен пазарен успех в областта на приложение в и извън България;
  • брой новооткрити работни места за 2020 г.;
  • иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;
  • положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;
  • внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси.

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик“, изработени от скулптора Сейфетин Шекеров в следните категории:

1. Инвеститор на 2020 г. (комплексна оценка);

2. Инвестиция на зелено на годината;

3. Инвестиция в разширяване на бизнес;

4. Инвестиция в иновативен бизнес;

5. Инвестиция в човешки капитал;

Почетни награди – плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в следните категории:

1. Успешен стартъп

2. Община в България с най – много инвестиции

Вашата помощ за номиниране на най-успешните инвестиционни проекти е от голямо значение за нас. Очакваме да направите номинации за реализирани през 2020 г. инвестиционни проекти до 15 януари 2021 г. на следния интернет адрес: http://investbg.government.bg/investor/

Споделете