Loading...

Засилване на търговско-икономическите отношения обсъдиха министър Караниколов и посланикът на Аржентина

Засилване на търговско-икономическите отношения обсъдиха министър Караниколов и посланикът на Аржентина

Министърът на икономиката Емил Караниколов обсъди възможностите за разширяване на икономическото и външнотърговското сътрудничество с Н. Пр. Алберто Труеба, посланик на Аржентина у нас. „България отдава значение на икономическите си отношения с Аржентина, като страна с благоприятно стратегическо разположение, значителни природни ресурси и сред страните с водеща роля в Латинска Америка. Считам, че трябва да продължим действията си за задълбочаване на тези отношения“, посочи министър Караниколов.

Министърът на икономиката допълни, че съществува потенциал за привличане на аржентински инвестиции в България, както и възможности български предприятия да стъпят на аржентинския пазар. Той предложи да бъде организиран съвместен бизнес форум, на който фирми от двете страни да се запознаят със съществуващите възможности за бизнес. Основните аржентински инвестиции са в областта на финансите, хранително-вкусовата промишленост и металургията.

По време на срещата беше обсъдена и предстоящата ХІ-та Министерска конференция на Световната търговска организация (MC11), която ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина през декември 2017 г. „България, като член на ЕС, се ангажира изцяло с многостранната търговска система и желае постигането на високи резултати на МС11“, заяви министър Караниколов. Икономическият министър подчерта, че България подкрепя определените общи за ЕС приоритетни области за по-нататъшни преговори, като вътрешната подкрепа за селското стопанство, вътрешното регулиране на услугите, субсидиите в рибарството, електронната търговия, прозрачността на регулаторните мерки и улесняването на търговията за малките и средни предприятия.

През 2016 г. стокообменът между България и Аржентина се е увеличил с 26.51% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 27.2 млн. щ.д. Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от 35.42% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5.20 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единици. Вносът от Аржентина също бележи ръст от 24.58% до 22.00 млн. щ.д.

През първите три месеца на 2017 г. увеличението на стокообмена между двете държави е с 335.66% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 26.88 млн. щ.д. Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от близо 2000% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 20.11 млн. щ.д. За периода българският внос от Аржентина също бележи ръст от 30.19% до 6.77 млн. щ.д.

Споделете