Loading...

Защита на потребителите в интернет и мерки за борба с нелоялните онлайн търговци бяха обсъдени на форум на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Защита на потребителите в интернет и мерки за борба с нелоялните онлайн търговци бяха обсъдени на форум на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Борба с нелоялните търговски практики и мерки за защита на потребителите в онлайн средата бяха част от темите, обсъдени по време на Комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по политиката в областта на цифровата икономика, който се проведе на 15 декември 2022 г. в Кралство Испания. От страна на Министерството на икономиката и индустрията участие в срещата взеха Емил Алексиев, директор на дирекция „Политика за потребителите“ и Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите.

В рамките на форума бяха дискутирани също опасностите, породени от използването на нелоялни търговски практики онлайн и тяхното влияние върху нивото на уязвимост на потребителите. Участниците обсъдиха в кои области са необходими допълнителни проучвания за да се планират по-добре мерките за защита и овластяване на потребителите в цифровата среда.

Като част от основните проблеми бяха посочени използването на алгоритми и изкуствен интелект от страна на търговците, фалшиви отзиви от търговци в онлайн платформите, събиране и използване на личните данни на потребителите и др.

Защита на потребителите в интернет и мерки за борба с нелоялните онлайн търговци бяха обсъдени на форум на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Участниците във форума се обединиха около позицията, че бързият технологичен прогрес и неговото въздействие върху потребителите налага предприемането на допълнителни действия, с които да се отговори на предизвикателствата. Беше препоръчано правителствата и органите за защита на потребителите да предприемат действия за борба с използването на потребителските данни, ограничаване на вредното търговско наблюдение, забрана на измамните онлайн отзиви, както и забрана за използване на “dark patterns“ модели.

Споделете