Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

“Национална електрическа компания” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява процедура чрез пряко договаряне за отдаване под наем на част от имот

Прочети повече

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за продажба на недвижим имот

Прочети повече

“Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

Отдаване под наем на офис-помещения, собственост на “Институт по маркетинг” ЕООД, гр. София

Прочети повече

“Българската банка за развитие” EАД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа към АППК:

Прочети повече

“Овча купел” ЕООД – в ликвидация обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 113 114
1 2 3 4 5 114
1 2 114