Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1142

Тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ заведение за обществено хранене, разположено в сутерена на административната сграда на МИИ на ул. “Славянска” № 8

Прочети повече

Обява за продажба на недвижими имоти, собственост на “Тедимпекс” ЕООД /л/, гр. Хасково

Прочети повече

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Прочети повече

“Национална електрическа компания” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява процедура чрез пряко договаряне за отдаване под наем на част от имот

Прочети повече

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за продажба на недвижим имот

Прочети повече

“Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

Отдаване под наем на офис-помещения, собственост на “Институт по маркетинг” ЕООД, гр. София

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 114 115
1 2 3 4 5 115
1 2 115