Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1142

БАЕЗ ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил MAZDA 6, собственост на БАЕЗ ЕАД

Прочети повече

СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа към АППК

Прочети повече

„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа към АППК

Прочети повече

“Национална електрическа компания” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява процедура чрез пряко договаряне за отдаване под наем на част от имот

Прочети повече

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за продажба на недвижим имот

Прочети повече

“Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа на АППК

Прочети повече

Отдаване под наем на офис-помещения, собственост на “Институт по маркетинг” ЕООД, гр. София

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 114 115
1 2 3 4 5 115
1 2 115