Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

„Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/ обявява конкурс за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Прочети повече

“ВМЗ” ЕАД гр. Сопот обявява конкурс за застрахователни услуги на дружеството, за срок от 1 /една/ година

Прочети повече

“Пристанище Варна” ЕАД обявява конкурс за възлагане на застрахователни услуги за нуждите на дружеството

Прочети повече

“Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 18 /осемнадесет/ месеца на обект, находящ се в гр. Горна Оряховица

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот

Прочети повече

“Проинвекс” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети повече

“НЕК” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на 6 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на дружеството

Прочети повече

“Проинвекс” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Прочети повече

“Проинвекс” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за продажба на ДМА

Прочети повече

“Агенция за дипломатически имоти в страната” ЕООД обявява електронни търгове, чрез електронната платформа за продажба на имоти

Прочети повече
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 113 114
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 114
1 10 11 12 114