Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 11 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и два/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Прочети повече

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на дружеството.

Прочети повече

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг за продажба на товарни вагони, собственост на дружеството.

Прочети повече

„УМБАЛ-Бургас“ АД, гр. Бургас обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Прочети повече

„АДИС“ ЕООД, гр. В. Търново обявява търг за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Прочети повече

Избор на застраховател от “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик

Прочети повече

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три /3/ години, на медицински кабинет

Прочети повече

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД публикува 3 обяви за търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Прочети повече

“ЕКОЕЛ” ЕАД /в ликвидация/, гр. Плевен обявява електронни търгове, чрез електронната платформа, за продажба на недвижими имоти

Прочети повече
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 113 114
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 114
1 11 12 13 114