Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

“Овча купел” ЕООД – в ликвидация обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Прочети повече

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти

Прочети повече

“Българската банка за развитие” АД обявява търгове за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа към АППК

Прочети повече

МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик публикува информация и електронен адрес за електронен търг чрез електронната платформа за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Прочети повече

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД, гр.Велинград обявява информация и електронен адрес за провеждане на електронни търгове чрез електронната платформа за продажба

Прочети повече

„МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик публикува информация и електронен адрес за електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството.

Прочети повече

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон.

Прочети повече

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон

Прочети повече

“”Холдинг БДЖ” ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа

Прочети повече

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на оптични влакна

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 114 115
1 2 3 4 5 6 115
1 2 3 115