Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

“Мини Марица Изток” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Прочети повече

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за срок от 3 /три/ години на активи

Прочети повече

“Врана” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на ДМА по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 30 броя бракувани превозни средства за добиване на скраб и 3 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството

Прочети повече

“НЕК” ЕАД обявява търг за отдаване под наем на апартаменти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 2 444 бр. резервни части, собственост на дружеството

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД обявява конкурс за определяне на изпълнител на застрахователна услуга за имуществено застраховане на сградния фонд, ведно с медицинската и немедицинска апаратура

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 114 115
1 2 3 4 5 6 7 8 115
1 3 4 5 115