Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на резервни части, намиращи се на територията на ППП Горна Оряховица и ППП София

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за застраховки “Гражданска отговорност” и “Каско” за МПС, собственост на дружеството

Прочети повече

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Терем-холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Хасково” и клон “Мизия”

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 115
1 4 5 6 115