Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1142

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Хасково” и клон “Мизия”

Прочети повече

“Национална спортна база” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Земинвест” ЕАД обявява електронен търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот

Прочети повече

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството

Прочети повече

МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав”, гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот

Прочети повече

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 114 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115
1 5 6 7 115