Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

“Национална спортна база” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Земинвест” ЕАД обявява електронен търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот

Прочети повече

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството

Прочети повече

МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав”, гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот

Прочети повече

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Прочети повече

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 80 броя рами от талиги БТ 6 и 100 броя ресори 8/1200 от бракувани товарни вагони, собственост на дружеството

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 114 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115
1 5 6 7 115