Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1141

“Студентски столове и общежития” ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи – част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/

Прочети повече

МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Прочети повече

“АДИС” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на товарни автомобили

Прочети повече

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, за срок от 3 години

Прочети повече

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 500 /петстотин/ броя окомплектовани талиги с лети рами, собственост на дружеството

Прочети повече

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховане на имуществото на дружеството за период от 1 /една/ година

Прочети повече

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 3 /три/ години

Прочети повече

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти, собственост на болницата

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 114 115
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 115
1 6 7 8 115