Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

“Напоителни системи” ЕАД обявява търгове при закрито заседение, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав” гр. Плевен и от клон “Долен Дунав” гр. Русе

Прочети повече

Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни болести “Проф. Иван Киров” ЕАД обявява конкурс с предмет “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на болницата”

Прочети повече

“Държавна консолидационна компания” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на лек автомобил

Прочети повече

ДСБПЛРББ “Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна обявява конкурс с предмет: “Застраховка на недвижимо имущество, собственост на ДСБПЛРББ “Царица Йоанна” ЕООД – Трявна”

Прочети повече

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на 10 /десет/ броя магазини, представляващи част от ученическа база “Кранево-Русе”

Прочети повече

“Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на обекти

Прочети повече

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Струма-Места”

Прочети повече

“Летище София” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Прочети повече

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба чрез електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или

Прочети повече

“Национален център за териториално развитие” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 113 114
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 114
1 7 8 9 114