Loading...

Обявления за провеждани търгове и конкурси

Общо намерени: 1140

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездво ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Прочети повече

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на болницата

Прочети повече

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 427 броя товарни вагона, собственост на дружеството

Прочети повече

МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД обявява конкурс за сключване на застраховка “Пълно Каско” /покриващо всички рискове/ на автомобили, собственост на болницата

Прочети повече

“Студентски столове и общежития” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на обекти, находящи се в гр. Пловдив

Прочети повече

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети повече

“Минпроект” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството

Прочети повече

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик, собственост на дружеството

Прочети повече

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 2 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на дружеството

Прочети повече

“Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на болницата

Прочети повече
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 113 114
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114
1 8 9 10 114