Loading...

Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия

Общо намерени: 45

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за ликвидатор на „Тедимпекс“ ЕООД (л), гр. Хасково, „Екоел“ ЕАД (л), гр. Плевен, „Панагюрски мини“ ЕАД (л), с. Елшица, „Маджарово“ ЕАД (л), гр. Маджарово, „Мини-Перник“ ЕАД (л), гр. Перник, „Тилия“ ЕООД (л), гр. Кюстендил и “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „Българска Агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, гр. Бургас

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на “Българска Агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 5