Loading...

Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия

Общо намерени: 44

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите на управление на “Монтажи” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите на управление на “Кинтекс” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на “Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ (НКИЗ ЕАД)

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 5