Loading...

Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия

Общо намерени: 44

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член (представител на държавата) на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “Свободна зона-Русе” ЕАД, гр. Русе

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Свиленград

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ”, гр. СОФИЯ

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, гр. Бургас, ЕИК 201847598

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София

Прочети повече
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5