Loading...

Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия

Общо намерени: 44

Публична покана за набиране на кандидати за управител на “ПЛОД-ЗЕЛЕНЧУК” ЕООД, гр. Габрово

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. София

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. София

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

Прочети повече

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Прочети повече
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 3 4 5