Loading...

Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия

Общо намерени: 44

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 122017149

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София, ЕИК 831629999

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София, ЕИК 831622969

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ

Прочети повече
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 4 5