Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Прочети повече

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

„Доставка на пощенски бланки и пликове за нуждите на Министерство на икономиката“

Прочети повече

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на икономиката”

Прочети повече

Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години”

Прочети повече

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на икономиката“

Прочети повече

„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 12 13
1 2 3 4 5 13
1 2 13