Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Прочети повече

Техническо обслужване и ремонт на копирна техника, собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Прочети повече

Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства

Прочети повече

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Прочети повече

“Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Прочети повече

Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Прочети повече
1 2 8 9 10 11 12 13
1 9 10 11 12 13
1 12 13