Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции

Прочети повече

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично п

Прочети повече

Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Прочети повече

“Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” във връзка с изпълнението на Националната комуникационна стратегия

Прочети повече

Доставка на 20 (двадесет) броя моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” по 3 обособени позиции

Прочети повече

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-417/02.10.2015 г. с предмет “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 2 “Доставка пликове и бланки”

Прочети повече

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали”

Прочети повече

“Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.”, по обособени позиции

Прочети повече

„Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката“ по 5 обособени позиции

Прочети повече

“Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020″

Прочети повече
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 8 9 10 13