Loading...

Събиране на оферти с обява

Общо намерени: 19

„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Прочети повече

„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”

Прочети повече

“Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години”

Прочети повече

“Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката” при две обособени позиции: 1. Застраховка на имущество 2. Застраховка на сухопътни превозни средства

Прочети повече

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Прочети повече

Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Прочети повече

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Прочети повече

Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Прочети повече
1 2
1 2
1 2