Loading...

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийната ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИИ

Изпълнение на задълженията по чл. 12 и чл. 63 от Закона за енергийна ефективност:

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИИ – 2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИИ – 2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ – 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ – 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ – 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ – 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ – 2017 г.

Свързани документи

Споделете