Loading...

Писмен отговор на въпрос от народните представители г-жа Светла Бъчварова, г-н Даниел Йорданов, г-н Георги Стоилов и г-н Николай Пенев

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-то

Народно събрание

ДО

Г-ЖА СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

Г-Н ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ

Г-Н ГЕОРГИ СТОИЛОВ

Г-Н НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

Народни представители

от ПГ на „БСП за България“

На Ваш изх.№ 054-06-1069/03.12.2020

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: търговия с трюфели

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поставения от Вас парламентарен въпрос, Ви информирам за следното:

За периода януари-август 2020 г. общият обем на износа по № от МТ: 07095950 (трюфели) е на стойност 9 534.68 хил. евро, 250.875 тона. Водещите страни в износа в посочения период са Италия, Франция, Германия, Испания и Хърватия.

През 2019 г. общият обем на износа по № от МТ: 07095950 (трюфели) е на стойност 19 941.51 хил. евро, 269.645 тона. Най-големи количества са изнесени в Италия, Франция, Чехия, Германия и Испания.

За периода януари-август 2020 г. общият обем на вноса по № от МТ: 07095950 (трюфели) е на стойност 148.01 хил. евро, 4.649 тона. Количествата са внесени от Румъния и Иран.

През 2019 г. общият обем на вноса по № от МТ: 07095950 (трюфели) е на стойност 353.73 хил. евро, 9.748 тона. Вносът е от Иран, Италия, САЩ, Турция и Швейцария.

Приложение: статистически данни за износа и вноса – стр. 1, 2, 3, 4

Споделете