Loading...

Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Светла Бъчварова

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

Народен представител от

ПГ на „БСП за България“

На Ваш изх.№ 154-06-151/15.02.2021 г.

На Наш вх.№ 02-00-91/ 16.02.2021 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Външна търговия с преработени плодове

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,

Във връзка с поставен от Вас парламентарен въпрос, Ви предоставям следната информация относно тенденциите в износа и вътрешнообщностната търговия с преработени плодове:

По данни на Министерството на земеделието, храните и горите през 2018 г. готовата продукция от плодове е 70.5 хил. тона. Делът на консервите (вкл. конфитюри и компоти) е 37%, замразените плодове са 15%, а плодовите концентрати и соковепредставляват 17%. Тези три основни продукта съставят 69% от произведената продукция от плодове. Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната е 26% (27.57 хил. тона). Износът за ЕС е 34% (37.15 хил. тона), а за трети страни е 8% (8.73 хил. тона) от общата продукция. Делът на количествата от плодова продукция на склад към 31.12.2018 г. и други (брак) е 32% (34.70 хил. тона).

През 2018 г. са преработени 98.1 хил. тона пресни плодове, със 7.4% повече от предходната година. От преработените плодове с най-голям дял са доставените от български производители – 60%, следват доставките от ЕС – 18%, и внос от трети страни – 17%. Предприятията стопанисват 378 хектара площи, от които са доставени 3% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработени на ишлеме е 2%.

През 2019 г. готовата продукция от плодове е 74.0 хил. тона. Делът на консервите (вкл. конфитюри и компоти) е 32%, замразените плодове са 16%, а плодовите концентрати и соковепредставляват 20%. Тези три основни продукта съставят 68% от произведената продукция от плодове.

Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната е 28% (30.08 хил. тона). Износът за ЕС е също 28% (30.01 хил. тона), а за трети страни е 8% (8.48 хил. тона) от общата продукция. Делът на количествата от плодова продукция на склад към 31.12.2019г. и други (брак) е 36% (38.91 хил. тона).

През 2019 г. са преработени 114.3 хил. тона пресни плодове, с 16.6% повече от предходната година. От преработените плодове с най-голям дял са доставените от български производители – 45%, следват доставките от ЕС – 17%, и внос от трети страни – 31%. Предприятията стопанисват 814 хектара площи, от които са доставени 5% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработени на ишлеме е 2%.

Приложение:

  1. Информация за Европейският пазарен потенциал за консервирани плодове и зеленчуци;
  2. Данни за износа за ЕС и за трети страни по страни и видове продукти за периода 2018-2019 г., данните за износа за ЕС за 2020 г. са за 11 месеца- таблици: 1, 2, 3, 4

Споделете