Loading...

Промени в структурата на бизнеса

Общо намерени: 7

Изменения на дружествения договор

Тук може да научите повече за процедурата по изменение на дружествения договор

Прочети повече

Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне и отделяне)

В тази секция ще намерите следната информация:
Каква е същността на преобразуването чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне?
Какъв е редът за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне?

Прочети повече

Прехвърляне на предприятие

Тук може да научите повече за процедурата по прехвърляне на предприятие

Прочети повече

Преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма

В тази секция ще намерите повече информация за процедурата и етапите по промяна на правната форма

Прочети повече

Приемане на нов съдружник/изключване на съдружник

В тази секция ще намерите следната информация:
Какъв е начинът за приемането на нов съдружник?
Какъв е начинът за изключване на съдружник?

Прочети повече

Смяна на управител

Тук може да научите повече за ролята на управителя в дружеството с ограничена отговорност (ООД) и каква е процедурата по смяна на управителя

Прочети повече

Прехвърляне на дружествен дял

Тук ще можете да научите какво е дружествен дял и каква е процедурата за прехвърляне на дружествен дял

Прочети повече