Loading...

Експортен контрол

Общо намерени: 5

Международни режими и организации

Международни режими, организации, договори и др. в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение

Прочети повече

Европейско и национално законодателство в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение

Европейско и национално законодателство в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение

Прочети повече

Доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Прочети повече

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Прочети повече

Годишни отчети в изпълнение на член 13 (3) от Регламент (ЕС) № 1236/2005

Годишни отчети в изпълнение на член 13 (3) от Регламент (ЕС) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне

Прочети повече