Loading...

Експортен контрол

Общо намерени: 4

Годишни отчети в изпълнение на член 26 (3) от Регламент (ЕС) 125/2019

Годишен доклад за 2023 г. в изпълнение на член 26 (3) от Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Прочети повече

Международни режими и организации

Международни режими, организации, договори и др. в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение

Прочети повече

Доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Прочети повече

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Прочети повече