Loading...

Национален икономически съвет

Общо намерени: 3

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 01.10.2021 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе извънредно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

Прочети повече

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

Обсъждане на предложения за разработването на планове за действие за изпълнение на мерките и политиките, произтичащи от подписаното на 17.06.2020 г. Национално тристранно споразумение между Правителството на Република България и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

Прочети повече

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 20.09.2019 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

Прочети повече