Loading...

Възможности в рамките на ЕС

Общо намерени: 5

Европейски фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в отбрана.

Прочети повече

Oдобряване на гаранции

Oдобряване на гаранции на правни субекти, установени в България и контролирани от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, в съответствие с изискванията на чл. 9, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092.

Прочети повече

Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана

Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политика на сигурността разработиха съвместно първата Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана.

Прочети повече

Стратегия за европейска отбранителна индустрия

На 5 март 2024 г. Европейската комисия представи първия в историята на Европейския съюз (ЕС) стратегически документ с фокус върху отбранителната индустрия – Стратегията за европейска отбранителна индустрия (European defence industrial strategy – EDIS).

Прочети повече

Акт в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP)

На 20 юли 2023 г. бе приет Регламент 2023/1525 на Европейския парламент и на Съвета в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP).

Прочети повече