Loading...

Бизнес среда

Общо намерени: 3

Анкета за въздействието от въвеждане на еврото върху МСП

Анкетата има за цел да се консултира с българския бизнес по въпроси, свързани с въвеждането на еврото и по-конкретно за процеса на преход. Насочена е към българските предприятия и най-вече към малките и средните предприятия. Резултатите от проведеното проучване ще съдействат на компетентните органи да идентифицират основните предизвикателства пред предприятията в процеса по преминаването от българския лев към еврото.

Прочети повече

Анализ на регулациите на МСП

С цел повишаване на осведомеността на малките и средните предприятия относно регулациите Министерството на икономиката реализира проект „Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“, финансиран от Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия

Прочети повече

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

С Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г. е прието Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

Прочети повече