Loading...

Бизнес среда

Общо намерени: 4

Концепция за развитие на индустриални паркове и зони 2024-2028 г.

Стратегическата цел на настоящата концепция за развитие на индустриалните паркове и зони е да допринесе за реализирането на цялостна нова политика за развитие на индустриалните паркове и зони в България, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори с оглед създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в страната. Документът дефинира обща рамка […]

Прочети повече

Конвенция на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

Докладът за Република България по фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжности лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е част от четвъртата фаза на наблюдение на подкупите на Работната група на ОИСР, стартирала през 2016 г. Фаза 4 разглежда конкретните […]

Прочети повече

Проведена анкета за въздействие от въвеждане на еврото върху малките и средните предприятия

В периода от 16 ноември до 16 декември 2022 г. Министерството на икономиката и индустрията поведе Анкета за въздействието от въвеждане на еврото върху малките и средните предприятия (МСП). Анкетата съдържа 12 въпроса, чрез които се цели да се установи какви разходи и ползи очакват представителите на бизнеса и най-вече малките и средните предприятия в […]

Прочети повече

Анализ на регулациите на МСП

С цел повишаване на осведомеността на малките и средните предприятия относно регулациите Министерството на икономиката реализира проект „Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“, финансиран от Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия

Прочети повече