Loading...

Малки и средни предприятия

Общо намерени: 7

Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия

Годишната програма за прилагане на “Национална стратегия за малките и средните предприятия” 2021 – 2027 г. е разработена в изпълнение на чл. 5, ал. 2 т. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Одобрената от Министъра на икономиката Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия за 2021 г. Одобрената […]

Прочети повече

Програма за Единния пазар и конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия 2021-2027 г.

Програмата за Единния пазар е насочена към подкрепа за конкурентоспособността на вътрешния пазар на ЕС, на индустрията и по-специално на микро-, малките и средните предприятия, подобряване здравето на хората, устойчивото отглеждане на животните и

Прочети повече

4-та годишнина на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада – консултация с малките и средни предприятия в ЕС, участващи в търговията с Канада

По повод четвъртата годишнина от временното влизане в сила на ВИТС между ЕС и Канада на 21 септември 2017 г. Съвместният комитет организира през м. септември т.г. събитие, на което да се разгледа как МСП в ЕС се възползват от ВИТС.

Прочети повече

Уебинар на тема: ”Възползване от възможностите за обществени поръчки в Канада: Обучителен курс за европейските компании”, 19 май 2021г.

Покана за участие на МСП в обучителен уебинар за възможностите за обществени поръчки в Канада, който ще се проведе на 19 май 2021г.

Прочети повече

Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.

Национална стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. (НСМСП2021-2027) е основния стратегически документ за следващия програмен период, който задава визията относно държавната политика в подкрепа на МСП.

Прочети повече

Европейски награди за насърчаване на предприемачество

Конкурс за инициативи в подкрепа на предприемачеството

Прочети повече

Декларация за МСП и Указания за попълване

Декларацията за МСП се използва най-вече при кандидатстване на предприятията за финансиране по европейските фондове. Моля, запознайте се внимателно с Указанията за нейното попълване

Прочети повече