Loading...

В помощ на бизнеса

Общо намерени: 6

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Ограничителните мерки са важен инструмент на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, които се приемат с цел: гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; опазване на мира; консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; предотвратяване на конфликти и укрепване на […]

Прочети повече

Задължения за вносителите относно отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони

Вносителите на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато следва да извършват надлежна проверка на веригите си на доставки

Прочети повече

Информационен портал “Достъп до пазари”, поддържан от Европейската комисия

Информация за предоставяни услуги

Прочети повече

Бюро за помощ за извършване на надлежна проверка, относно съответствието със санкциите на ЕС по отношение на Иран

Услуги, предоставяни от бюрото.

Прочети повече

Тарифни квоти, прилагани от ЕС

Информация за актуалното състояние на количествата по тарифните квоти

Прочети повече

Информационни ресурси на Европейския съюз, които могат да се използват от търговските оператори

Eur-lex (европейско законодателство), Taric (интегрирана тарифа на ЕС), Европейски портал за малък и среден бизнес, портал “Вашата Европа”

Прочети повече